Kontakt / Podmínky

Apartmány Pod Kloboukem

Třída Dukelských hrdinů 327, Jáchymov

+420 703 353 384

pod-kloboukem@email.cz


STORNO PODMÍNKY:

1, storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb Apartmány Pod Kloboukem, které jsou učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatelem hotelu)

2, storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky

3, storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli

4, ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 21 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5, v případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6, v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

STORNO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZRUŠENÍ REZERVACE UBYTOVÁNÍ ZE STRANY HOSTA:

1, ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem.

2, při zrušení rezervace 14 - 10 dní před příjezdem 30% z celkové ceny pobytu.

3, při zrušení rezervace 9 - 5 dní před příjezdem 40% z celkové ceny pobytu.

4, při zrušení rezervace 4 - 2 dny před příjezdem 50% z celkové ceny pobytu.

5, při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu 100% z celkové ceny pobytu.

6, při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz je dokument, který slouží k úhradě pobytu a služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou. Při využití dárkového poukazu platí stejné podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta. Nevyužité poukazy po uplynutí platnosti se stávají neplatnými.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků

POPLATKY ZA ZRUŠENÍ SKUPINOVÉ REZERVACE, SKUPINA OD 10 OSOB

Ubytovatel si vyhrazuje právo účtovat zálohu, splatnou nejpozději 30 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 30% z předpokládané ceny ubytování, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

Ubytování:

30 - 14 dní 30% z celkové ceny ubytování

14 - 7 dní 50% z celkové ceny ubytování

6 - 2 den 70% z celkové ceny ubytování

48 hodin 100% z celkové ceny ubytování

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

1, storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2021.

2, vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

3, storno podmínky se vztahují na potvrzené objednávky (e-mail, SMS, WhatsApp,dopis, telefonní hovor).

4, zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (WhatsApp, e-mail, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.